RIB-tur til Runde

RIB-tur til Runde

Opplev Skandinavias mest artsrike fuglefjell fra havet!

RIB er en flott måte å oppleve naturen på. I åpen båt kommer du tett på elementene og har en nærhet blant annet fuglelivet på Runde. RIB-turen starter i havna i Fosnavåg og tar bare et øyeblikk ut til Runde.

I hekkesesongen er det rundt 500 000 fugl her, og rundt 100 000 av dem er lundefugl. Fuglefjellet ligger på vestsida av øya, utenom Skarverua som ligger på nordsiden og har en av verdens største kolonier av toppskarv. Fuglelivet på Runde kan oppleves hele året, men toppsesongen er mellom april og august. Sesongen for lundefugl starter i begynnelsen av mai og dabber av i slutten av juli.

"I hekkesesongen er det rundt 500 000 fugl her, og rundt 100 000 av dem er lundefugl."

Runde er det mest artsrike fuglestedet i Europa. Noen observasjoner er mer sjeldne enn andre, men det er 224 observerte fuglearter på Rudne i løpet av året.

Runde har verneregler (trå varsomt). All ferdsel i fjellet på Runde krever varsomhet på grunn av sårbar natur og hensynet til hekkende sjøfugl. De nøyaktige grensene for fuglefredingsområdene på Runde er avmerka med fargepunkt på steinar og oppsette pålar i terrenget.