Runde

Runde

Norges mest kjente fuglefjell

Ytterst ute i havgapet i Herøy ligger fugleøya Runde. Fuglefjellet er det søligste i Norge, og det mest artsrike sjøfuglstedet i Skandinavia.

Den vesle øya har ca 150 fastboende innbyggere, men fra februar til august hvert år er det hekkesesong og mer enn 500 000 fugler erobrer øya. Omlag 100 000 par Lundefugl hekker her, men også havsule, storjo og toppskarv er etablert med store bestander i hekkesesongen.

"Fra februar til august hvert år er det hekkesesong og mer enn 500 000 fugler erobrer øya"

Naturområdene ved Runde er sårbare, viktige og interessante for forskning. Runde blir også kalt «Skatteøya», etter gullfunn fra det forliste hollandske skipet «Ankerendam» fra 1725.

Området er dessuten godt tilrettelagt for aktiviteter innen dykking, fiske og vandring. Dra på spennende safari til sjøs og opplev sjøfugl, havørn og sel. Ta med kikkert, og du kommer enda tettere på dyrelivet.

Verdt å vite: Fredet naturområde med regler for ferdsel.