Isbrevandring

Isbrevandring

Fantastiske kontraster i farger og natur!

I Sulitjelma finner vi Norges fremte og tiende største isbreer, Blåmannsisen og Sulitjelmabreen.

Ved Blåmannsisen finner vi også det berømte Blåmannsisvannet, en innsjø som får en karakteristisk blåfarge av smeltevannet fra isen.

Sulitjelmabreen ligger i forkant av den mektige Suliskongen. Det meste av smeltevannet fra breen renner østover til den svenske nasjonalelven, Pite Elv.

Vi arrangerer guidede isbrevandringer med erfarne guider. Turene opp til Blåmannsisen og Sulitjelmabreen tar en hel dag og vi beregner ca 4-5 timer hver vei.